späť na zoznam článkov

Ako čo najskôr spoznať rakovinu prostaty a aké sú možnosti jej liečby?

Ako čo najskôr spoznať rakovinu prostaty a aké sú možnosti jej liečby?

Je druhým najčastejším zhubným nádorom v Európe a vo svete a najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom u mužov. V priemere asi 95% chorých sa dožíva 5rokov a asi polovica z nich zomiera. Rakovina prostaty je zákerné ochorenie ale má priaznivú prognózu, ak je nádor lokalizovaný a skoro zdiagnostikovaný. Prognóza sa zhoršuje priamo úmerne s rastom nádoru a s rozvojom ochorenia. Nevýhodou je, že vie byť dlhšiu dobu asymptomatický alebo sa prejavuje nešpecificky a potom veľmi rýchlo rastie. Kedy treba zvýšiť pozornosť a vyhľadať lekára sa dočítate ďalej.


Čo je to rakovina prostaty?

Rakovina prostaty (predstojnice) patrí medzi zhubné (malígne) ochorenia. Keďže ide o orgán mužských vývodných pohlavných ciest postihuje výhradne mužov. Je jedným z troch najčastejších ochorení tohto žľazového orgánu vôbec. Jej ďalšie dve veľmi časté choroby sú zápalové procesy a nezhubná hyperplázia prostaty známa aj ako BHP.

Pri zhubnom ochorení prostaty dochádza k jej abnormálnemu deleniu buniek, ktoré nie sú potrebné. Nemajú žiadnu funkciu a nepodliehajú apoptóze - prirodzenej bunkovej smrti.

Úmrtnosť na rakovinu prostaty sa priamo úmerne znižuje s informovanosťou pacientov o tomto ochorení, skorej diagnostike a spolupráci chorého počas liečby. Spozornieť by mali hlavne muži starší ako 50rokov. Prečo je tomu tak? Čítate nižšie.

Anatomicko-fyziologické pomery

anatomicke-ulozenie-prostaty
Anotomické uloženie prostaty

Prostata, ako už bolo vyššie spomenuté je súčasťou mužskej pohlavnej sústavy - konkrétnejšie vývodných pohlavných ciest. Nachádza sa na svalstve panvového dna, za dolným okrajom lonovej spony, pod močovým mechúrom (pod jeho spodnou časťou). Dalo by sa povedať, že obklopuje začiatok mužskej močovej rúry, ktorá prechádza jej stredom.

 Je to tuhý orgán, ktorý svojím tvarom a veľkosťou pripomína gaštan. Má oválny tvar veľkosti 4,5cmX2cmX3cm. Tvorí ho z časti svalovina, respektíve bunky hladkej svaloviny a bunky väziva, ktoré obklopujú jej žľazy. Povrch prostaty je tvorený väzivovým puzdrom. To na niektorých miestach vstupuje dovnútra a rozdeľuje predstojnicu na niekoľko lalokov.

 Anatomicky má dve časti a tri laloky. Basis prastatae alebo aj základňa prostaty smeruje hore k močovému mechúru. Smerom k panve sa nachádza apex prostatae - hrot prostaty. Stredný lalok - lobus medius sa nachádza v strede a obklopuje močovú rúru prechádzajúcu prostatou. Postranne je umiestnený pravý a ľavý lalok - lobus dexter et sinister.

 Funkciou prostatických žliaz je tvorba riedkeho sekrétu zakalenej farby mlieka. Tento obsah spolu so spermiami a hlienovitým sekrétom tvorených v nadsemenníkoch sa vyprázdňuje do močovej rúry. Tieto sekréty spolu so spermiami tvoria ejakulát.

Faktory vzniku rakoviny prostaty

• Vek - ako už raz bolo spomenuté, rakovina prostaty sa vyskytuje u mužov stredného veku. Pred 50rokom života bolo zaznamenaných len okolo 1% prípadov. Hraničný vek, kedy sa začína objavovať je 50rokov. Najviac chorých však stále máme vo veku nad 60rokov. Základným predpokladom vzniku tohto ochorenia je zvyšujúca sa dlhovekosť, čo má za následok dlhodobé vystavenie predstojnice hormónu testosterónu. Preto toto ochorenie nie je v detskom veku a rovnako tak u pacientov, ktorým boli z nejakého dôvodu odstránené semenníky.

• Genetické faktory - tak ako pri väčšine nádorových ochorení aj pri rakovine prostaty sa predpokladá genetická predispozícia. Výskyt tohto ochorenia v rodine zvyšuje riziko vzniku ochorenia potomstva až trojnásobne. Nie sú však vylúčené aj iné faktory, ktoré majú na vzniku ochorenia v rodine svoj podiel.

• Chemické a fyzikálne vplyvy - potvrdené karcinogénne látky majú účasť na vzniku rakoviny ako takej a nevyhneme sa ani rakovine prostaty. Patrí sem napríklad cigaretový dym, fajčenie tabaku, alkohol, aromatické uhľovodíky, UV-žiarenie a iné ionizujúce a radiačné druhy žiarenia. Do tejto skupiny patrí okrem vyššie spomenutých aj veľké množstvo iných potvrdených a predpokladaných karcinogénov.

Príznaky rakoviny prostaty

Rakovina prostaty sa vo včasnom štádiu nemusí prejaviť nijako. Pokiaľ preventívne prehliadky nie sú na vašom zozname povinností, čo sa týka starostlivosti o zdravie môže sa veľmi ľahko stať, že nasledujúca návšteva lekára bude z donútenia v neskorom (nie raz v terminálnom) štádiu.

Bolesť

Bolesť je pre onkologické diagnózy typická. Bolestivosť sa vyskytuje v mieste postihnutého nádorovým bujnením alebo aj v susedných orgánoch prerastaním nádoru do okolia prípadne vo vzdialených orgánoch a častiach tela metastázovaním.

Bolesti pri lokalizácii nádoru v prostate sú zväčša útrobné. chorý má pocit tlaku či bolesti v oblasti panvy, v podbrušku, niekedy pri močení. Nešpecificky sa môžu objaviť bolesti v oblasti krížovej chrbtice, ktoré bývajú neraz nesprávne zamieňané s dorzalgiami (neurologické bolesti chrbta).

Ťažkosti s močením

Vplyvom rastu nádoru začínajú nešpecifické symptómy, ktoré súvisia s jeho lokalizáciou na svalstve panvového dna v blízkosti močových ciest pod dolnou časťou močového mechúra. Stredom prostaty prechádza močová rúra. Preto medzi prvé varovné príznaky patria problémy s močením.

Typické je časté až urgentné močenie (polakizúria) s čiastočným alebo aj úplným únikom moču (inkontinencia). Rovnako tak je to aj v noci (nyktúria), kedy chorého neraz budí potreba vymočiť sa. Prúd moču je slabý, niekedy chvíľu trvá kým sa moč spustí - takzvané oneskorené močenie.

Ďalším rastom a tlakom nádoru sa močenie stáva sťaženým a z toho dôvodu neraz dochádza aj k bolestivému močeniu (dyzúria). Niekedy s prítomnosťou krvi v moči, viditeľnej voľným okom.

Keď je už nádor veľmi veľký, tlačí na močovú rúru natoľko, že pacient má problém sa vymočiť. Má pocit na močenie ale vymočí len malé množstvo moču (oligúria) alebo nakoniec len kvapky až vôbec nič (anúria). Hromadením moču vzniká retencia moču s nutnosťou zavedenia permanentného katétra cez močovú rúru až do močového mechúra (hadička na odtekanie moču so zberným vreckom).

Sexuálne ťažkosti

Pri pohlavnom styku sa rytmicky sťahuje svalstvo semenovodu a z nadsemeníkov sú vypudzované spermie. Rovnako tak sa zmršťuje aj hladké svalstvo semenných mechúrikov a prostaty. Ak je prostata postihnutá nádorovým procesom, môžeme pozorovať ťažkosti s erekciou a zmeny v samotnom ejakuláte.

Erektilná dysfunkcia je neschopnosť zdurenia alebo stoporenia (naplnenie toporivých telies v penise krvou) penisu pri pohlavnom styku a jeho následné zväčšenie a predĺženie, prípadne neschopnosť tento stav udržať. V tomto prípade na prípravky na zlepšenie erekcie rovno zabudnite.

V prípade, že nie je problém s erekciou, pohlavný úd sa stoporí a dôjde k ejakulácii. Ejakulát je za normálnych fyziologických okolností tvorený spermiami a hlienovitým sekrétom z nadsemenníkov. V prípade patologického procesu a rovnako tak je to aj pri rakovine prostaty býva v ejakuláte prítomná krv. Tomuto stavu hovoríme hemospermia.

Celkové ťažkosti

Medzi celkové príznaky patria také, ktoré sú typické a spoločné pre väčšinu nádorových ochorení. Pacient pociťuje zvýšenú únavu, celkovú slabosť, malátnosť, závraty. Znižuje sa fyzická výkonnosť v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Tieto symptómy sú v popredí. Pacienti s rakovinou prostaty sú chudokrvný (anémia), čo slabosť tela len prehlbuje. V neskorších štádiách prípadne pri metastázovaní nádoru neraz nevedia udržať rovnováhu pre slabosť v dolných končatinách, ktoré sa podlamujú. Terminálne štádium dokonca pacienta pripúta na lôžko a stáva sa imobilným.

Niekedy sa objavuje horúčka, celkové oslabenie imunitného systému s následným vznikom sekundárnych infekcií, ktoré znemožňujú adekvátnu liečbu. Nočné potenie býva prítomné či už v kombinácii so zvýšenými teplotami alebo bez nich.

Vyskytuje sa nechuť do jedenia, smäd, nevoľnosť alebo zvracanie. U pacientov dochádza k postupnému úbytku hmotnosti až k stavu nazývanému kachexia - vycivenosť, kedy je váha človeka veľmi nízka, v tele sa takmer nenachádzajú žiadne tukové zásoby a dalo by sa povedať, že kosti sú akoby potiahnuté kožou.

Kedy by sme mali zvýšiť pozornosť?

Vzhľadom na výskyt u mužského pohlavia a vysoké riziko vzniku vo veku nad 50rokov, by mal každý muž po dovŕšení tohto veku ísť na urologické vyšetrenie prostaty a následne by tieto vyšetrenia mali byť pravidelné v časovom intervale aspoň raz ročne. Muži, ktorí majú zdiagnostikovanú hyperpláziu prostaty majú rovnaké riziko vzniku rakoviny ako zdraví. Nebola doposiaľ preukázaná spojitosť BHP s vyšším rizikom vzniku rakoviny.

Je zaznamenaný vyšší výskyt tohto ochorenia u Afro - Američanov. Pravdepodobne vzhľadom na nižšiu životnú úroveň v týchto krajinách je vyššia úmrtnosť a diagnóza býva stanovená pomerne neskoro, čo sťažuje možnosti liečby a výrazne zhoršuje prognózu.

Zvýšte pozornosť ak máte viac ako 50 rokov a zaznamenali ste:

• Rodinný výskyt - ak mal vo vašej rodine priamy pokrvný príbuzný rakovinu prostaty alebo iný druh rakoviny, riziko, že ju dostaneme sa môže zdvojnásobiť až strojnásobiť. 

• Bolesti - najčastejšie sa jedná o bolesti brucha a podbrušia, takisto sa môžu vyskytnúť bolesti panvového dna - nešpecifické, útrobné alebo bolesti v oblasti chrbta, ktoré sú neraz nesprávne pripisované neuralgiám (bolestiam neurologického charakteru).

• Problémy s močením - sú jedným z najčastejších ukazovateľov na rakovinu prostaty. Samozrejme bývajú prítomné aj pri mnohých iných ochoreniach močového ústrojenstva, prostaty či infekciách. Ťažkosti s močením bývajú rôzneho charakteru od urgentného močenia, neraz s únikom moču, časté močenie, neskôr slabé močenie, slabý prúd moču až anúria (neschopnosť sa vymočiť) s retenciou moču (zadržiavaním moču v močovom mechúre). V moči býva prítomná krv. V neskorších štádiách býva močenie bolestivé.

• Sexuálne ťažkosti - niekedy sa vyskytujú problémy s erekciou až erektilná dysfunkcia. V ejakuláte môže byť prítomná krv.

• Iné ťažkosti - nádorové ochorenia sa prejavujú lokálnymi ťažkosťami podľa miesta ich vzniku ale aj celkovými, ktoré sú nešpecifické. Bývajú prítomné pri viacerých ochoreniach a patrí sem únava, malátnosť, nadmerná spavosť, svalová slabosť, apatia, zníženie fyzickej výkonnosti, nechuť do jedenia, nauzea, zvracanie, nadmerné potenie, bledosť, úbytok na hmotnosti neskôr až kachexiu, zníženie imunitného systému, časté infekcie, horúčkové stavy, chudokrvnosť a iné.

Možnosti liečby

Liečba sa líši v závislosti od štádia rakovinového procesu v čase zistenia ochorenia, histologickej charakteristiky nádorového tkaniva, celkového aktuálneho stavu pacienta, jeho veku, predpokladaného prežitia a pridružených ochorení, na ktoré pacient trpel pred diagnózou rakoviny prostaty (cukrovka, ochorenia kardiovaskulárneho systému, ochorenia dýchacieho systému, akútne alebo chronické obličkové zlyhávanie, ochorenia krvi a iné). 

Všetky tieto faktory a ochorenia môžu negatívne ovplyvniť vývoj ďalšej liečby. Pred zahájením samotnej terapie musí byť pacient dôkladne vyšetrený svojím lekárom so zreteľom na vyššie uvedené fakty. Je viacero možností terapie rakoviny prostaty, ktoré možno navzájom kombinovať.

uder-do-nadorove-bunky-boxeristickou-rukavicou

Chirurgická liečba

Pod chirurgickou liečbou rozumieme chirurgické - operačné odstránenie nádoru, niekedy s nutnosťou odstránenia celého orgánu, ktorý je rakovinovým procesom zasiahnutý. V prípade že sa nádor rozšíril na vedľajší orgán je takisto nutná čiastočná resekcia susedného orgánu. Niekedy sa odporúča tiež kastrácia, ktorá zlepšuje celkovú prognózu pacienta.

Chirurgické odstránenie prostaty sa nazýva prostatektómia. V niektorých prípadoch, pokiaľ je nádor zachytený vo včasnom štádiu a je menších rozmerov sa robí subtotálna prostatektómia. Ide o čiastočné odstránenie prostaty spolu s rakovinou. Odporúča sa iba v prípade ohraničeného nádoru prostaty, kedy sú jasne viditeľné jeho hranice (okraje).

Ak bolo ochorenie zachytené v neskorších štádiách alebo nie sú presne viditeľné jeho okraje je indikovaná totálna prostatektómia - úplné chirurgické odstránenie celej prostaty. Prostata sa odstraňuje celá, vrátane jej puzdra a semenných vačkov. V niektorých horších prípadoch je nutné aj odstránenie lymfatických uzlín z panvy.

V prípade totálneho odstránenia prostaty je nutné následné spojenie močového mechúra s močovou rúrou, ktorá bola prerušená po odstránení prostaty, pretože prechádzala priamo stredom prostaty.

Hormonálna liečba

Samotnou podstatou hormonálnej terapie je dávno známy fakt, že androgény (u mužov testosterón) sú zodpovedné za rast buniek ako normálnych tak aj rakovinotvorných. Fyziologicky sú zodpovedné za vývin mužských pohlavných znakov. Ak sa preruší tvorba androgénov, zastaví sa rast aj rakovinotvorných buniek, ktoré začnú podliehať apoptóze (prirodzenej bunkovej smrti). Poznáme viacero spôsobov ako zabrániť ich pôsobeniu. Jednotlivé možnosti hormonálnej terapie je možné kombinovať.

Zdrojom androgénov sú semenníky. To znamená, že ich celkové chirurgické odstránenie zamedzí pôsobeniu androgénov priamo zo zdroja. Ich odstránenie sa nazýva orchiektómia (kastrácia) a vykonáva cez inguinálny kanál (slabinový, trieslový). Keďže semenníky sú miestom tvorby spermií, následkom tohto výkonu je úplná sterilita (neplodnosť) chorého.

Ďalšou možnosťou je znižovanie účinku (inhibícia) gonádotropínov v hypofýze (podmozgová žľaza) pomocou luteinizačného hormónu (LHRH analógy). Gonádotropíny sú hormóny, ktoré produkuje podmozgová žľaza (hypofýza) a ich úlohou je navodzovanie a stimulácia činnosti pohlavných žliaz. Hypofýza má koordinačnú funkciu a riadi žľazy s vnútorným vylučovaním (endokrinné), čiže okrem iného aj priamo ovplyvňuje vznik androgénov v semenníkoch. Z toho logicky vyplýva, že inhibíciou gonádotropného hormónu dochádza aj k inhibícii androgénov. Hovoríme o takzvanej medikamentóznej kastrácii.

Jednou z možností je taktiež blokovanie androgénnych receptorov priamo v semenníkoch. Na to nám slúžia steroidové alebo aj nesteroidové anti-androgény. Tie narušujú tvorbu testosterónu priamym vyblokovaním androgénneho účinku v receptoroch. Tým sa priamo podieľajú na bunkovej smrti nádorového tkaniva.

Rádioterapia

Pri rádioterapii ako už hovorí samotný názov sa využíva na liečbu rakoviny prostaty ionizujúce žiarenie (laicky ožarovanie). Používa sa u pacientov v mierne pokročilom štádiu. Je známe, že bunky nádoru prostaty sú citlivejšie na vplyv ionizujúceho žiarenia ako zdravé bunky okolitých tkanív. takisto sa používa u pacientov, ktorý sa chcú vyhnúť operačnému riešenie. Využíva sa takisto v kombinácii s inými možnosťami terapie rakoviny prostaty.

Žiarenie môže byť produkované zo zariadenia nazývaného aj lineárny urýchľovač. Miesto vstupu do pacienta je cez jeho kožu. Túto terapiu nazývame aj externá rádioterapia (EXRT). Liečba trvá približne dva mesiace. Pacienta ožarujeme 5X týždenne. Tieto časové horizonty nazývame frakcie. Nevýhodou tohto spôsobu je ožarovanie aj zdravých tkanív a celkové zoslabnutie pacienta. Ionizujúce žiarenie a jeho vplyv na zdravé bunky a celkovo pacienta má aj svoje negatíva. Po ožiarení býva pacient celkovo slabý, malátny, trpí nechutenstvom či zvracaním.

Rádioterapia, pri ktorej sa zdroj ionizujúceho žiarenia umiestňuje priamo do prostaty do blízkosti nádorových buniek a ožarovanie sa vykonáva lokálne z tesnej blízkosti sa nazýva brachyterapia. Táto terapia sa vykonáva za súčasnej kontroly ultrazvukom. Výhodou tohto spôsobu ožarovania je možnosť použiť vyššie dávky žiarenia, čo v konečnom dôsledku znamená invazívnejšiu terapiu proti nádoru s vyššou šancou na zastavenie delenia nádorových buniek. Takisto sa redukuje nežiaduce ožiarenie zdravých tkanív v okolí.

Naposledy aktualizované 03.03.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Lucia Sýkorová

Lucia Sýkorová

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ste v tehotenstve a trápi vás bolesť v podbrušku? Na toto si dajte pozor Ste v tehotenstve a trápi vás bolesť v podbrušku? Na toto si dajte pozor

Tehotenstvo je obdobie v živote ženy, ktoré je naplnené pocitmi šťastia, lásky, ale aj obavami ako to celé zvládneme, zo životných zmien, z pôrodu a či bude dieťatko v poriadku.  Začnú...

Petechie ako prejav bezvýznamných až smrteľných ochorení Petechie ako prejav bezvýznamných až smrteľných ochorení

Vznikajú mechanicky tlakom alebo úderom na kožu. Sú ale aj sprievodným javom mnohých ochorení a krvácavých stavov a neraz indikátorom správnej diagnózy. Spôsobiť ich môžu rovnako...

Kedy je čierna stolica normálna a kedy treba vyhľadať lekára? Kedy je čierna stolica normálna a kedy treba vyhľadať lekára?

Môže byť prvým príznakom závažného ochorenia ale aj výsledkom nášho stravovania . Čierna stolica (meléna) vzniká konzumáciou niektorých druhov liekov, potravín, výživových doplnkov...

Všetky príčiny hučania v ušiach nájdete tu na jednom mieste Všetky príčiny hučania v ušiach nájdete tu na jednom mieste

Prichádza nečakane, trvá nepredvídateľne dlho a nikdy nevieme, kedy sa zopakuje. Nepríjemné hučanie, šumenie, zvonenie či pískanie v ušiach je fenomén, ktorý sa objavuje opakovane v...

Lupiny vo vlasoch. Sú príčinou mastné vlasy alebo treba hľadať problém niekde inde? Lupiny vo vlasoch. Sú príčinou mastné vlasy alebo treba hľadať problém niekde inde?

Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Každý z nás by chcel vyzerať dobre a preto často navštevujeme kadernícke salóny. Estetická stránka je pre dnešný život ľudí veľmi dôležitá. Neraz je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.