späť na zoznam článkov

Viete, ako vplýva alkoholizmus na zdravie?

Viete, ako vplýva alkoholizmus na zdravie?

Mali ste náročný deň v práci a doma vás čaká fľaška dobrého vína? Chuť na jeden, či dva, pohárik vás prenasleduje celou cestou domov? Je tento pocit vábenia len sporadický? Alebo sa v pomyslení na alkohol strácate častejšie? Alkoholizmus je závislosť na alkohole a jeho ťažká forma dopadá na jednotlivca, rodinu, ale aj celú spoločnosť.


Alkoholizmus je duševná porucha. Závislosť na alkohole je celospoločenský problém. Zaťažuje psychické a aj fyzické zdravie jednotlivca. Tam to ale nekončí.

Jeho negatívny dopad na rodinu je značný. Trpí partner, deti, často i blízke okolie, susedia. Alkoholizmus je rovnako problém aj pre spoločnosť.

Človek závislý na alkohole mu podriaďuje svoj život. Alkohol sa preňho stáva najlepším spoločníkom a rodina a blízky priatelia idú bokom.

Dopad alkoholizmu nezostáva len v kruhu rodiny. Jeho pazúre siahajú aj na prácu. Nesústredenosť, nespoľahlivosť a chyby pri práci majú za následok výpoveď.

Závislý dochádza o prácu, peniaze, majetok. Prepije všetko. Ale ani tu jeho dopad nekončí. Nasleduje ekonomické zaťaženie štátu.

TIP: informácie o alkoholizme sú dostupné aj na Zdravotéke.

V stave opitosti dochádza k častým pádom. Ošetrenia, vyšetrenia, hospitalizácie. Ak sa alkoholik odhodlá k liečeniu, často krát je jeho liečba opakovaná. Niekedy aj napriek viacerým pokusom neúspešná.

Tieto socioekonomické problémy sú jednou stranou mince. Druhá zahŕňa jeho vplyv na organizmus a zdravie.

Nie nadarmo sa vraví, že alkohol je metla ľudstva.

tabuľka rozdeluje ľudí podľa toho, ako pijú alkohol: Abstinent alkohol odmieta a to bez dôvodu. Konzument alkohol pije príležitostne (pre jeho chuť). Pijan alkohol pije pre jeho účinok, pre pocit eufórie. Alkoholik pije denne, alkohol je droga.
Tabuľka uvádza rozdelenie ľudí podľa pitia alkoholu

Viete aký vplyv má alkohol na zdravie?

V prvom rade ide o psychiku. Tam aj vzniká prvotná závislosť. Najskôr je psychická, v neskorších štádiách aj fyzická. Ak vás téma zaujala, mali by ste ešte chvíľu zotrvať pri čítaní.

Psychické ťažkosti spojené s alkoholizmom

Človeku pomôže alkohol uľaviť, zrelaxuje ho, pomôže zabudnúť. Ale len do určitého času. Ak sa to s ním preženie, druhý deň je aj psychika na tom horšie.

mužská úäsť, násilie, v pozadí sedí bojazlivé dievča
Časté sú poruchy správania a domáce násilie

Alkohol prehlbuje depresiu, navodzuje stavy úzkosti. Poruchy správania, agresia, agresivita z alkoholu sú príčinou napadnutí, znásilnení.

Alkoholik nie je schopný kontrolovať množstvo vypitého alkoholu. Pije kým je schopný. Má časté výpadky pamäte a keď sa preberie, pokračuje.

Hlboké depresie z alkoholu nie sú výnimkou. Sú dôvodom samovražedných myšlienok a aj množstiev pokusov, či dokonaných skutkov.

Psychóza, halucinácie, bludy sú prítomné u ťažkých alkoholikov. Delírium tremens je pojem, ktorý pozná asi každý.

Delírium tremens je z latinčiny preložené ako šialenstvo s trasom. Vzniká pri prerušení pitia alkoholu a je najťažším štádiom abstinenčného syndrómu. Pre alkoholika znamená významné ohrozenie na zdraví a živote. Udáva sa, že 5 až 15% prípadov končí smrťou.

Jeho prejavy nastupujú najskôr v predelirantnom štádiu a následne prechádzajú do delíria. A hlavné príznaky sú:

 • potenie
 • tras končatín
 • nevoľnosť
 • zrýchlená srdcová činnosť
 • dezorientácia
 • halucinácie
 • bludy
 • porucha pamäti
 • psychomotorický nepokoj (aktívny, nepokojný)
 • porucha emócií, kedy sa strieda úzkosť s poklesom nálady, agresia
 • kŕče tela, ako epileptický záchvat
 • poruchy srdcového rytmu

Ako vplýva na organizmus

Medzi ľuďmi sa tvrdí, že v malom množstve je pre telo prospešný a ani dávka jedného pohárika neškodí. Ale negatívny dopad na organizmus má oveľa skôr ako nastúpi delírium a iné viditeľné príznaky.

Najskôr nemusí byť denná dávka na tele badateľná. Ale! Okrem abstinencie je možné nájsť jeho dlhodobý vplyv aj na orgánoch.

Alkohol a tráviaci systém

Drevená fgúrka si drží brucho ako znak bolesti brucha
Poškodenie pečene následkom alkoholizmu má vplyv na celý organizmus

Dlhodobé pitie zanechá stopu na žalúdku. Prítomné sú časté zápaly sliznice žalúdka, teda gastritídy. Neskôr vredová choroba žalúdka a z nej plynúce riziko krvácania z vredu.

Rovnako nebezpečné je poškodenie pažeráka. Pažerákové varixy majú tak isto za následok krvácanie.

Nevoľnosť, nechutenstvo, vracanie, vracanie krvi, hnačky, krv v stolici, čierna stolica. To sú najčastejšie príznaky uvedených ťažkostí.

Prítomné a časté ochorenie je zápal podžalúdkovej žľazy, teda pankreatitída. Môže byť vo forme akútnej alebo chronickej. Narúša sekréciu inzulínu, čo je podkladom vzniku cukrovky.

Okrem cukrovky sa vyskytujú aj iné ochorenia endokrinného systému. Príkladom je porucha hypofýzy, ale aj pohlavných žliaz.

Iné vážne ochorenie ako dôsledok alkoholizmu je poškodenie pečene. Najskôr sa prejavuje stukovatením, odborne steatózou pečene.

Neskôr je poškodenie do takej miery, že bunky pečene odumierajú. Po ich vyhojení je funkčné tkanivo nahradené jazvami.

Cirhóza pečene je závažné ochorenie, ktoré má za následok poruchu funkcie. Prítomné bývajú príznaky ako:

 • opuchy tela, napríklad ascites, čo je opuch brucha
 • únava
 • nechutenstvo
 • chudnutie
 • tráviace ťažkosti (plynatosť, ťažoba, vracanie)
 • bolesť pod pravým rebrovým oblúkom
 • žlté sfarbenie kože a očných bielkov - ikterus

Po cirhóze pečene je najzávažnejším ochorením ako dôsledok alkoholizmu rakovina pečene. Ale ani pri nej onkologické ochorenia nekončia a rakovina sa môže vyskytnúť na početných miestach.

Onkologické ochorenia ako následok alkoholizmu

Ako už bolo napísané, tak rakovina pečene nie je jediným onkologickým ochorením, ktoré sú na alkoholickom zozname. Veľmi často je na príčine rakoviny ústnej dutiny, nosohltanu, hrdla, žalúdka, pankreasu. A to pre jeho dlhodobé negatívne účinky.

Neurologické ochorenia

Alkohol má za následok poškodenie centrálnej nervovej sústavy. Nervové bunky sú citlivé na hladinu alkoholu a ten ich poškodzuje. K tomu sa pridruží znížená funkcia pečene a obličiek, nastupujú neurologické ťažkosti.

Organické poškodenie mozgu sa prejavuje psychickými ťažkosťami. Ako iný príklad sa dá uviesť epilepsia, kedy sa pridružia epileptické záchvaty. Časté sú aj zápaly nervov, myopatia má za následok ochrnutia. Atrofia mozočku a encefalopatia ako ďalšie príklady ochorení následkom alkoholizmu.

srdce, orgán, čiernobiele
Poškodeniu sa nevyhne ani srdce a cievy

Srdcovo cievny systém

Áno, aj tu zanechá dlhodobé popíjanie svoje stopy. Následkom je vysoký krvný tlak, ochorenia ciev, ateroskleróza, arytmia.

Najzávažnejšie však je poškodenie srdca samotného. Aj ako následok aterosklerózy. Vyskytuje sa aj toxická kardiomyopatia, čo je vlastne poškodenie srdcového svalu.

Pravdaže, alkohol pôsobí toxicky aj na krv. Tu škodí červeným, bielym krvinkám a aj krvným doštičkám. Vyvoláva anémiu, zhoršuje zrážanlivosť krvi.

Alkohol a zvyšok organizmu

Tak ako sa konzumácia alkoholu zvyšuje, imunita a jej sila klesá. Jej porucha sa prejavuje na celom organizme. Alkoholici trpia častejšie zápalom priedušiek, pľúc, tuberkulózou pľúc. Rôznymi infekciami a ochoreniami kože, aj ako dôsledok zanedbania hygieny.

Vyskytuje sa aj ochorenie a porucha funkcie obličiek. Negatívne vplýva na potenciu a sexualitu. Je príčinou neplodnosti. Ako dôsledok celotelového poškodenia je prítomné chudnutie. Strata hmotnosti je cenou výmeny alkoholu za stravu. A tak isto je aj prejavom iných ochorení.

Úrazy následkom pitia

Asi každý mal tú šancu, vidieť na ulici zraneného človeka a zjavne pod vplyvom alkoholu. Úrazom, následkom jeho požitia by sa dala venovať zvlášť kapitola.

Pády a úrazy hlavy sú mnohokrát menej závažné. Ale otras mozgu, či závažné vnútrolebkové poranenia s krvácaním ohrozujú zdravie a život. To platí aj pre zimné obdobie a vysoké riziko podchladenia a omrzlín.

Z krčmy sa ide lepšie vedľa bicykla ako na ňom. Riadenie dopravného prostriedku pod vplyvom alkoholu je zakázané, ale stále prítomné. Alkohol nepatrí ani za bicykel, či volant auta.

Infografika znázorňuje test alkoholizu Johns Hopkinsov test
Johns Hopkinsov test alkoholizmu

Dopravné nehody sú výsledkom nezodpovedného správania človeka pod vplyvom alkoholu. Trvalé dôsledky môžu byť rozličné. Poškodenie majetku, zdravia, ťažké úrazy až smrť. Aj príležitostné popíjanie je lepšie poriadne vyspať. Alkohol v krvi sa drží, kým ho pečeň úplne neodstráni.

Alkohol test prostredníctvom alkoholu v dychu je najlepším testom. Rôzne aplikácie na výpočet zbytkového alkoholu nie je možné brať ako zodpovedné pre objektívny výsledok.

Stop alkoholu ...

žltá značka pozor alkoholik, postava muža s fľašou v ruke
Nepatrí do rúk deťom, ani tehotným ženám

Alkoholu prepadá rovnako veľa žien ako mužov. Najhoršia je ale kombinácia popíjania alkoholu a tehotenstvo.

Alkohol poškodzuje nenarodené dieťa a rovnako negatívne vplýva na jeho zdravie. Môže mať za následok poškodenie plodu, vývojové vady, jeho závislosť, až potrat.

Alkoholu by sa mali zrieknuť aj ženy plánujúce otehotnieť. Tak isto patrí stop alkoholu aj pri kojení. Ohrozuje vývoj a rast dieťaťa v jeho rannom veku.

Deťom do rúk nepatrí, ale ani dospievajúcim do 18 rokov. Prepadnúť závislosti v detstve je jednoduchšie a následky závažnejšie.

Kombinácia s liekmi je tiež zákaz. Antibiotiká a alkohol sa nekombinujú. Antibiotická liečba má byť dôsledná a dodržaná, aby mala účinok. Okrem toho záťaž pre pečeň je dvojnásobná.

O zámere viesť dopravný prostriedok ste si už prečítali. Správny čas po požití alkoholu sa zle odhaduje, následky a pokuty bývajú privysoké. Neponúkajte ho ani tomu, čo už mal skúsenosť s alkoholizmom a lieči sa. Podporte ho a nepite s ním.

Dostupná liečba

Liečba alkoholizmu a jej úspech záleží na dotyčnom človeku. Môže byť ambulantná, ale aj na psychiatrických klinikách a v protialkoholických liečebniach.

V prípade ťažších foriem alkoholizmu je lepšia hospitalizácia. Tá zväčša trvá tri mesiace. Po nej nasleduje doživotná abstinencia.

Liečba je na základe dobrovoľnosti. A nariadenie liečby je možné len za niektorých predpokladov, hlavne ak alkoholik ohrozuje seba a svoje okolie.

Využíva sa farmakoterapia, averzívna liečba, psychoterapia, ale aj socioterapia. Vhodnou formou sú kluby alkoholikov, abstinentov.

Video o tom ako alkohol vplýva na zdravie

Video o tom ako alkohol vplýva na zdravie

Naposledy aktualizované 02.03.2017

Autor článku

Lukáš Tóth

Lukáš Tóth

redaktor portálu Zdravotéka
Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť? Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť?

Nadváha a obezita sú aktuálne témy. Obezita je najčastejšie metabolické ochorenie dnešného sveta. Rovnako, ako u dospelých, tak aj u detí znamená problém. Ak je prítomná v detstve, je...

Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov

Otázka znie, ako sa dá znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Pri znížení krvného tlaku sa podieľajú viaceré faktory, a to napríklad strava, obmedzenie alkoholu a fajčenia, ale aj stresu....

Vhodné a nevhodné potraviny pre vysoký krvný tlak Vhodné a nevhodné potraviny pre vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak je ochorenie a je potrebné naučiť sa s ním žiť. Je zaradené medzi civilizačné ochorenia. Hovorí sa mu aj tichý zabijak. Hlavný dôvod tohto pomenovania je ten, že vysoký...

Prehľadná tabuľka: aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Ako je už z názvu zrejmé, téma sa venuje hodnotám krvného tlaku. Krvný tlak sa rozlišuje podľa hodnôt na normálny, nízky a vysoký.

Čo si treba predstaviť pod pojmom zapálené hrdlo Čo si treba predstaviť pod pojmom zapálené hrdlo

Obdobie zimy sa podpisuje na našej nálade a aj na zdraví. Epidémie vrcholia a štatistiky chorých sa napĺňajú. Bolesť hrdla je jedným z príznakov, ktorý toto obdobie sprevádza. Čo zápal...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.