späť na zoznam článkov

Dehydratácia u detí môže byť nebezpečná

Dehydratácia u detí môže byť nebezpečná

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje život dospelému, no o mnoho viac deťom. Rozvíja sa u nich rýchlejšie a rovnako náhle sa aj komplikuje.


Voda je základom pre vznik života a pre jeho udržanie. Strava je dôležitá, avšak, bez vody náš organizmus upadá oveľa rýchlejšie. Uvádza sa, že voda tvorí približne 75 % z nášho organizmu. Ostatok sa priraďuje tuhým zložkám.

U dospelého a staršieho človeka je zastúpenie vody 55 - 60 %. U detí je percento obsahu vody vyššie. A to približne 75 - 80 % u novorodencov. Aj z tohto údaju vyplýva, že na hospodárenie s vodou reagujú naše deti citlivejšie ako dospelí.

Pre zopakovanie, dehydratácia znamená, že je v tele nedostatok vody. Ten vznikol na základe zníženého príjmu alebo, naopak, nadbytočnou stratou tekutín z organizmu.

Viac informácií o dehydratácii je v magazínovom článku, ktorý uvádza príznaky dehydratácie a aj v článku o samotnom príznaku.

Dehydratácia u detí a jej najčastejšie príčiny

Dieťa je horé, leží na lôžku, má infúziu
Častou príčinou dehydratácie je hnačka

Príčiny dehydratácie u detí sú rovnaké ako v dospelosti. Ale detský vek má niektoré zvláštnosti. U najmenších detí sú časté rotavírusové infekcie, ktoré spôsobujú hnačku a tým aj riziko vzniku dehydratácie.

Okrem rotavírusových infekcií sa stretávame s hnačkou pre salmonelózu, malabsorbčný syndróm, a to pre laktózovú intoleranciu či celiakiu. Príčinou hnačky u detí môže byť aj syndróm dráždivého čreva, ale aj stres a psychická záťaž.

Iným príkladom straty tekutín je vracanie, zvýšená telesná teplota alebo horúčka. Nie len rôzne chorobné príčiny môžu spôsobiť nedostatok tekutín v organizme. Ten nastáva aj ako dôsledok nedostatočného príjmu vody.

Deti zabúdajú počas letných horúcich mesiacov piť tekutiny, a to aj pri hre a športe. V tomto prípade je nezastupiteľná úloha rodiča, aby dohliadol na správny pitný režim, a rovnako, aj na správny návyk pravidelného pitia.

Koľko vody potrebuje dieťa aby sa nedehydratovalo?

Samozrejme, pre každé obdobie detského veku sú iné odporúčané hodnoty. Novorodenec a kojené dieťa prijíma tekutiny z materského alebo umelého mlieka. U starších dojčiat sa zaraďuje už aj iná tekutina. A to čistá, čiže dojčenská voda, ale aj čaje určené pre príslušný vek.

Malé dieťa dočahuje pohár vody na stole
Rozlišujte vhodné a nevhodné nápoje

U starších detí by mala prevládať čistá voda, mlieko, ovocné šťavy, avšak, najlepšie sú čerstvé 100 % šťavy. Tie sa môžu riediť v pomere 1 : 1 s čistou vodou. V zastúpení minerálok môžu byť nízkomineralizované vody.

Nevhodné sú sladené balené vody, presýtené minerálky, čierny čaj, energetické nápoje, samozrejme, káva a alkohol. Sladké vody a aj energetické nápoje znamenajú nadbytočný prísun zbytočnej energie. Tá sa môže ukladať vo forme tuku a môže spôsobiť detskú nadváhu či obezitu. To so sebou prináša ďalšie závažné zdravotné riziká.

TIP: Viac informácií je v magazínovom článku Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť?

Toľko k vhodným a nevhodným nápojom. V nasledovnej tabuľke uvádzame, aké sú odporúčané hodnoty príjmu tekutín pre jednotlivé obdobia detského veku.

Tabuľka znázorňuje doporučené hodnoty denného príjmu tekutín u detí v rôznych vekových kategóriách

Vek Množstvo tekutín v mililitroch
na jeden kilogram za 24 hodín

Množstvo tekutín
za 24 hodín v mililitroch

3 dni 80 - 100 250 - 300
2 týždne 125 - 150 400 - 500
3 mesiace 140 - 150 750 - 850
6 mesiacov 130 - 145 950 - 1100
9 mesiacov 130 1000 - 1250
1 rok 120 - 132 1100 - 1300
2 roky 100 - 125 1350 - 1500
4 roky 90 - 110 1600
10 rokov 70 - 85 2000 - 2500
12 rokov 70 - 100 2100 - 2500
18 rokov 40 - 60 2200 - 2700

Ako sa hodnotí dehydratácia u detí?

U detí je hodnotenie dehydratácie komplikovanejšie ako u dospelých. Dehydratácia má taktiež tri stupne. Pričom, hodnotí sa hmotnosť, teda úbytok hmotnosti v percentách, celkový vzhľad a prejavy dieťaťa, vek, pulz, dýchanienapätie kože, čiže turgor, oči, celkový vzhľad slizníc a moč.

Klinicky sa hodnotí dehydratácia podľa tabuľky

Príznak Ľahká
dehydratácia
Stredne ťažká
dehydratácia
Ťažká
dehydratácia
Strata hmotnosti v %  3 - 5 3 - 9   10 a viac % 
Prejavy dojčaťa
(do 1 roku)
čulé, nepokojné nepokojné, dráždivé, letargické spavé, ochabnuté svaly, studené končatiny,
modré, čiže cynotické končeky prstov, poruchy vedomia
Prejavy dieťaťa
nad 1 rok
smädné, čulé, nepokojné smädné, čulé, nepokojné studené a cynotické končeky prstov, až kŕče
Pulz v norme slabý, zrýchlený  nitkovitý, zrýchlený 
Systolický tlak normálny môže byť nízky  nízky až nemerateľný 
Dýchanie v norme prehĺbené, zrýchlené prehĺbené, zrýchlené
Veľká fontanela v norme  vpadnutá  výrazne, hlboko vpadnutá 
Napätie kože
turgor
dobré znížené  pri vytvorení kožnej riasy, stojí 
Oči normálne so slzami vpadnuté, slzy môžu byť v menšom množstve  vpadnuté, suché, slzy chýbajú 
Sliznice vlhké  suché, suché pery  veľmi suché, popraskané pery, jazyk 
Močenie normálne  znížené močenie, tmavší moč,
moč zapácha
málo moču, močenie môže vymiznúť 
Kapilárny návrat normálny do 2 sekúnd do 3 sekúnd nad 3 sekundy 
Deficit tekutín 30 - 50 ml/ kg 60 - 90 ml/ kg  100 a viac ml/ kg 

Varovné príznaky dehydratácie v skratke

Podľa tabuľky sa vieme zorientovať v závažnosti príznakov. Ak máte podľa uvedených príznakov podozrenie na dehydratáciu, je nutné doplniť tekutiny. V prípade stredne ťažkej ťažkej dehydratácie je potrebné okamžité vyhľadanie odbornej pomoci.

Vyhľadanie odbornej pomoci je potrebné aj v prípade, ak neviete doplniť tekutiny v domácom prostredí, dieťa odmieta tekutiny alebo pretrváva vracanie, či úporné hnačky.

Medzi varovné príznaky k vyhľadaniu odbornej pomoci patrí:

Malé dieťa, dojča plače
Sledujte celkové prejavy dieťaťa, pokožku, slzy pri plači, aj fontanelu
 • suchá pokožka, pery, jazyk, znížená tvorba slín
 • plač bez sĺz
 • dieťa je podráždené alebo naopak unavené, spavé (mimo zvyknutý režim), ukladá si hlavičku
 • má smutnú náladu, nemá záujem o hru
 • pridruží sa dezorientácia
 • tmavý, žlto - oranžový páchnuci moč
 • zastavenie tvorby moču, ak deti do polroka nemočia 3 - 4 hodiny
  • u väčších detí viac ako 6 - 8 hodín
 • u dojčiat vpadnutá fontanela
 • prepadnuté oči
 • ochabnuté svaly, končatiny
 • nafúknuté, ale aj bolestivé brucho
 • pocit na vracanie
 • strata hmotnosti
 • závraty
 • kolaps
 • porucha vedomia, bezvedomie
 • prehĺbené, zrýchlené a nepravidelné dýchanie
 • zrýchlený pulz

Nebezpečenstvo dehydratácie u detí

Ako bolo uvedené, u detí je riziko dehydratácie vyššie. A to aj z dôvodu, že v detskom organizme prebieha metabolizmus rýchlejšie. Jeho kompenzačné mechanizmy a rezervy sú menšie, ako je to v prípade organizmu dospelého človeka.

U detí sa dehydratácia vyvíja rýchlo, a to počas niekoľkých hodín!

Medzi komplikácie ťažkej dehydratácie patrí a aj často vzniká akútne zlyhanie funkcie obličiek, odborne aj akútna renálna insuficiencia. Detský organizmus vyčerpáva zrýchlená práca srdca. Hrozbou je nepravidelné dýchanie. Nebezpečné sú kŕče tela, poruchy vedomiabezvedomie, čiže kóma. Rozvíja sa hypovolemický šok. Pri pretrvávaní ťažkostí je hrozba smrti.

Liečba dehydratácie detí

Rovnako, ako pri liečbe dehydratácie v dospelosti platí, že je najdôležitejšie doplniť chýbajúce tekutiny. Pri miernej dehydratácii sa môže použiť minerálna nesýtená voda alebo čaj osladený hroznovým cukrom.

Tekutiny sa podávajú po lyžičkách, studené, a to každých 10 - 15 minút jednu lyžičku. Ak toto dieťa toleruje, pokračuje sa vo vyššej frekvencii, každých  5 - 10 minút, až do 120 mililitrov za hodinu.

Ak dieťa vracia alebo má hnačku, je dôležité, aby sa tekutiny podávali uvedeným spôsobom. Potrebná je aj liečba tohto stavu, aby sa zamedzilo komplikáciám. Vhodné je podanie rehydratačného roztoku.

Rehydratačný roztok doplní stratené tekutiny a aj minerálne látky, ktoré sa pri hnačke a vracaní strácajú spolu s vodou. Dostupné sú roztoky, ktoré sa môžu aplikovať od 1. týždňa života.

Pri väčších deťoch sa podávajú tekutiny polievkovou lyžicou a v rovnakých časových intervaloch. Mala by sa striedať voda, minerálky, rehydratačný roztok. Vhodné sú aj riedené čerstvé ovocné alebo zeleninové šťavy.

Okrem doplnenia tekutín je dôležitý pokojový režim, ľahká strava a sledovanie zdravotného stavu. Ak sa príznaky dehydratácie prehlbujú, a nepomáha ani liečba vyvolávajúcej príčiny, je potrebné odborné vyšetrenie. A to z dôvodu zamedzenia rozvinutia ťažšej formy dehydratácie.

Platí pravidlo, čím je dieťa menšie, tým sa dehydratácia zvláda v domácom prostredí ťažšie.

Prevencia dehydratácie u detí je najdôležitejšia

Chlapec pije vodu z fľašky, zelená tráva na pozadí
Dôležitý je návyk správneho pitného režimu

Prevencia by mala byť na prvom mieste. Rodičia by mali byť informovaní, čo robiť, ak sa zdravotný stav dieťaťa zhorší. A to hlavne pri hnačke, vracaní a pri horúčke. Samozrejme, je potrebné myslieť na náhradu stratených tekutín a primeraný pitný režim.

Počas horúcich letných dní a hlavne pri zvýšenej fyzickej aktivite je potrebné dopĺňať tekutiny pravidelne. Rovnako, aj počas veterných dní a aj v prípade studeného suchého počasia. Vtedy nastáva strata tekutín vo zvýšenej miere.

Potrebné je, aby rodičia viedli deti k pravidelnému pitnému režimu a pri odmietaní pitia ich pozitívne motivovali. Vhodnou formou je použitie farebných pohárov s obrázkami, zapojenie sa do pitia spolu s nimi.

Deti obľubujú štrnganie si s pohármi, aj keď niekto by mohol namietať, že sa tak pestuje návyk k alkoholu. Prípadne, je dobré nájsť iný vhodný, ale aj hravý spôsob ako dieťa naviesť k pitiu tekutín.

Vhodné sú pitné stolové vody, nízkomineralizované vodyčerstvé ovocné a zeleninové šťavy, ovocné čaje. Naopak, nevhodné u detí sú sladené nápoje, vysoko sýtené balené vody, energetické nápoje, čierny čaj či káva a alkohol.

Aj stravou sa dá dosiahnuť náhrada stratených tekutín. A to výberom vhodného ovocia a zeleniny. To sú napríklad uhorka, rajčina, šalát, jablko, nektárinka a iné. Samozrejme, najväčším zdrojom vody spomedzi zeleniny je melón.

Infografika o dehydratácii v detskom veku, pitný režim, kedy ho treba zvýšiť a aké sú príznaky odvodnenia

Čo ste si zapamätali o dehydratácii v detskom veku?

8 otázok v teste ukáže, čo ste si zapamätali o odvodnení organizmu detí.

Voda tvorí až 80 % zastúpenie v tele dieťaťa

Čo je najčastejšou príčinou dehydratácie u detí?

Sú vhodné sladené vody v pitnom režime dieťaťa?

Hodnotí sa pri dehydratácii aj telesná hmotnosť dieťaťa?

Zastavenie močenia je príznakom

Čo hrozí pri dehydratácii?

Čo je liekom pri dehydratácii?

Má prevencia dehydratácie význam?

Výborne, všetky odpovede sú správne!

1. áno, telo dieťaťa obsahuje 75 - 80 % tekutiny

2.  hnačka je najčastejšou príčinou odvodnenia v detskom veku

3. sladené vody nie sú vhodné v pitnom režime dieťaťa. Sú prísunom zbytočnej energie a môžu viesť k nadváhe a obezite

4. pri dehydratácii sa hodnotí pokles telesnej váhy

5. pri ťažkej dehydratácii sa tvorba moču zastavuje

6. pri dehydratácii hrozí zlyhanie funkcie obličiek

7. účinnou liečbou pri odvodnení je doplnenie tekutín, čiže vody

8. prevencia by mala zahŕňať návyk k správnemu pitnému režimu a tým predchádzať dehydratácii

Iné zdroje informácií

Video o dehydratácii

Video o dehydratácii

Naposledy aktualizované 15.06.2017

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Lukáš Tóth

Lukáš Tóth

redaktor
Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Hypoglykémia je nízka hodnota cukru v krvi. Aké má príznaky a komplikácie? Hypoglykémia je nízka hodnota cukru v krvi. Aké má príznaky a komplikácie?

Cukrovka je závažné ochorenie a treba ju zodpovedne liečiť. Občas sa však stáva, že hodnota cukru padne až príliš nízko a človek má stav hypoglykémie. Nebezpečná je hypoglykemická kóma....

Hladina cukru v krvi, aké sú jej hodnoty, hyperglykémia a hypoglykémia Hladina cukru v krvi, aké sú jej hodnoty, hyperglykémia a hypoglykémia

Hladina cukru v krvi, odborne tiež glykémia, je dôležitá najmä pre funkciu mozgu. A ani nadbytok či nedostatok cukru nie je pre náš organizmus vhodný. Aká by mala byť správna hodnota...

Vypadávanie vlasov trápi rovnako mužov ako aj ženy Vypadávanie vlasov trápi rovnako mužov ako aj ženy

Zdravé, silné, husté, hodvábne lesklé a plné života . Tak takto si predstavuje vlasy asi každý z nás. Patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí sú nositeľom skutočnej ,,koruny krásy"?...

Najlepšie domáce recepty proti vypadávaniu vlasov nájdete u nás Najlepšie domáce recepty proti vypadávaniu vlasov nájdete u nás

Padajú Vám vlasy viac ako je bežné a už ste skúsili takmer všetky dostupné vlasové prípravky? Nezúfajte! Čo tak vsadiť na prírodu? Liečivé a podporné účinky niektorých rastlín vedia...

Syndróm vyhorenia. Máte ho aj vy? Urobte si online test Syndróm vyhorenia. Máte ho aj vy? Urobte si online test

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo ak chcete aj burnout syndróm bol prvý krát popísaný a...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.