späť na zoznam článkov

Krvácanie z nosa, čo všetko sa za ním skrýva?

Krvácanie z nosa, čo všetko sa za ním skrýva?

Medzi najčastejšie krvácania, ktoré všetci dobre poznáme patrí krvácanie z nosa (epistaxis). Jeho zdrojom je hlavne veľké krvné zásobenie v prednej časti nosovej priehradky v mieste zvanom locus Kiesselbachi. Vzniknúť však môže na všetkých stenách nosovej dutiny. Častejšie krvácajú vlásočnice a žily takisto tepny. Mali by sme sa ho obávať? Kedy sa stáva pre nás nebezpečným? Aké sú príčiny jeho vzniku a ako ho zastaviť? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.


Aké sú základné príčiny krvácania z nosa?

  • Vnútorné - dôvodom je oslabenie cievnych stien priamo v sliznici nosa alebo celkové ochorenie, ktoré sekundárne vyvolá episatxu. Tá vzniká napríklad pri alergickej nádche (rinitíde), zápaloch sliznice nosa a prínosových dutín, krvácajúcom polype nosovej priehradky, nádoroch, šarlachu, chrípke, celkovej aterosklerźe ciev, ich ruptúra na podklade vysokého krvného tlaku, po chirurgických výkonoch nosa, po úpornom kýchaní či smrkaní, vplyvom fyzického poškodenia po údere do nosa či inom úraze s priamym nárazom do nosa alebo aj nepriamym s následným krvácaním z nosa.
  • Vonkajšie - príčinou vzniku sú zmeny atmosferického (barometrického) tlaku, ktoré zaťažujú cievy. Rizikový sú ľudia, pri ktoých povolaní alebo záľubách dochádza k týmto zmenám opakovane. Ide napríklad o potápačov, kedy každých 10metrov poklesu stúpa atmosferický tlak o jednu atmosféru. Naopak sú to ľudia nachádzajúci sa vo veĺkých výškach (horolezci, piloti lietadiel), kedy atmosferický tlak klesá pri výstupe 10metrov o 1hPa.

Hlavné mechanizmy vzniku

Fyzikálne mechanizmy

  • poškodenia spôsobené úrazom
  • tlakom mechanickej prekážky (cudzie teleso hlavne u detí aj strkanie prstu do nosa, nádor, polyp)
  • zmeny už vyššie spomínaného atmosferického tlaku

Účinky chemických látok

  • najčastejšie sú to lieky priamo pôsobiace na husotu krvi ako fraxiparín (v injekčnej forme predpísaný pacientom po operačnom výkone ako prevencia vzniku trombózy - krvnej zrazeniny), warfarín, orfarín, najnovšie xarelto (užívajú ho rizikový pacienti, ktorí prekonali infarkt mozgu, srdca alebo majú závažnú arytmiu s vysokým rizikom vyvorenia krvnej zrazeniny a vzniku či recidívy infarktu s následkom trvalých následkov až smrti), kyselina acetylsalicilová obsiahnutá v liekoch voľne dostupných - acylpyrin, anopyrin, medipyrin, aspirin.
  • protizrážavé (antikoagulačné) účinky majú aj otravy náhodne požitých jedov na potkany. Väčšina z nich obsahuje antikoagulačné rodenticídy, ktoré bránia syntéze protrombínu a tým spôsobujú krvácanie. Rizikový je aj nadmerný prísun alkoholu a drog. Drogy spôsobujú okrem iného aj priamo krvácanie z nosa ako napríklad pri kokaíne alebo spôsobom užitia (pri šňupaní s následným poškodením nosovej prepážky - takisto núti k nadmernému smrkaniu).

Kedy sa stáva krvácanie z nosa nebezpečným?

,,Normálne krvácanie z nosa"

Za ,,normálne" krvácanie z nosovej dutiny pokladáme také, ktoré vzniklo z nie príliš závažného dovôdu a ak vieme predpokladať príčinu vzniku. Časté je u alergikov počas sezóny pri zvýšenej častosti kýchania, počas ochorení ako je nádcha či chrípka, krvácanie vzniknuté u dieťaťa, ktoré si predtým vŕtalo v nose, pri silnom kýchnutí s následnou epistaxou.

Krvácanie menej závažné

Je také, kedy poznáme jeho príčinu a vieme ju riešiť buď priamo doma alebo návštevou obvodného či pohotovostného lekára. Jedná sa o slabšie úrazy mierené priamo na nos bez jeho zlomenia (krvácanie je zvyčajne ľahké zastaviť). Pri zlomenine nosovej kosti treba vyhľadať lekára ušno-nosno-krčného alebo traumatológa. Medzi ďalšie takéto ochorenia patrí vysoký krvný tlak. Ohrození sú pacienti liečiaci sa na tlak pri nedodržaní liečebného režimu, neúmyselnom neužití svojej dávky lieku, pri fyzickej či psychickej záťaži s následným zvýšním krvného tlaku. Títo ľudia by mali mať doma lieky, s ktorými vedia tlak znížiť (podľa ordinácie svojho lekára, po konzultácii so svojím lekárom) a tým zastaviť krvácanie.

Závažné krvácanie

Ide hlavne o krvácanie z nosa je poúrazové krvácanie so zlomeninou nosovej kosti, kedy treba vyhľadať lekársku pomoc. Patrí sem tiež epistaxa z dôvodu vysokého krvného tlaku, ktorý ani po liečbe neklesá a krvácanie neustupuje a trvá viacej ako 30min po liečbe a snahe ho zastaviť. Vysokorizikový pacienti sú hlavne starší ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. U nich býva krvácanie ťažšie zastaviteľné z dôvodu pomalšej zrážanlivosti krvi. U takýchto pacientov je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc bezodkladne.

Krvácanie s možnými smrteľnými následkami

Krvácanie z nosa s možnými fatálnymi následkami hrozí ľuďom s ochoreniami ako je trombocytopénia, kedy sa v krvi nachádza menej krvných doštičiek (trombocytov) čo má za následok zvýšené krvácanie, pri trombocytopatii s nedostatočnou funkciou trombocytov, pri Rendu-Oslerovej chorobe čo je dedičné ochorenie charakteristické cievnymi rozšíreniami s oslabením a stenšením cievnej steny, ktoré vedie k jej prasknutiu a krvácaniu. Závažným ochorením je hemofília. Je to dedičné a nevyliečitelné ochorenie, ktoré spôsobuje defekt zrážacieho faktora VIII a IX. Z úrazov treba dať do popredia hlavne úrazy hlavy, ktoré boli spôsobené závažným mechanizmom a napriek tomu, že miesto úrazu/dopadu alebo pôsobenia sily nebolo mierené priamo na nos, postihnutý z neho krváca. Vtedy treba myslieť na vysoké riziko krvácania do mozgu so zlomeninou lebky alebo bázy lebečnej (väčšinou smrteľné). Okrem krvácania z nosa súčasne pozorujeme aj krvácanie z ucha/uší s rôznymi stupňami kvalitatívnej alebo kvantitatívnej poruchy vedomia.

Tipy ako zastaviť menej závažné krvácanie z nosa

  • Pri menej závažnom krvácaní pomôže zopár veľmi jednoduchých rád. Postihnutého posadíme najlepšie k umývadlu. Dámeho ho do mierneho predklonu aby krv mohla stekať do dutiny ústnej odkiaľ ju spolu s vytvorenými koagulami (zrazeninami) môže vypľúvať von. Nikdy nedávame hlavu do záklonu. Krv by sa mohla dostať do hltana a ďalej do žalúdka. Jej nestráviteľnosť by žalúdok iba zaťažila a vyvolala pocit na zvracanie až zvracanie. Dvoma prstami silno chytíme mäkké časti nosa čím vlastne pritlačíme krídla nosa k nosovej priehradke.a držíme bez uvoľnenia po dobu minimálne 10minút. Tento postup opakujeme trikrát až po dobu 30minút.
  • Voľakedy a nebolo to tak dávno sa prikladali na krk zo zadnej strany, čelo či nos studené obklady alebo ľad. Cieľom bolo zmierniť krvácanie na základe vazokonstrikcie - zúženia ciev pod vplyvom chladu. Táto metóda má však význam len keď nízke teploty pôsobia priamo na cievu - ranu, už sa neodporúča. Chorému síce neuškodí ale ani nepomôže. Pokiaľ krvácanie pretrváva aj napriek vyššie uvedenému postupu je potrebné navštíviť odborníka (ušno-nosno-krčného lekára) za účelom profesionálnej tamponády. 

 

zena-drzi-krvavy-tampon-z-nosa-v-ruke
Nasiaknutý tampón z nosa pri menej závažnom krvácaní

 

SPRÁVNY POSTUP NESPRÁVNY POSTUP - najčastejšie chyby
poloha v sede poloha v ľahu, stoj, prechádzanie sa
mierny predklon záklon hlavy
silný tlak na mäkké časti nosa slabý tlak na mäkké časti nosa
tlak v trvaní 10minút bez uvoľnenia tlak v trvaní menej ako 10minút s opakovaným uvoľnením
opakovanie postupu 3X po dobu minimálne 30minút neopakovanie postupu/krátky čas
vypľúvanie krvi prehĺtanie krvi
ľad na krk, čelo a nos nemá význam ľadovanie krku, čela, nosa
pri pretrvávaní krvácanie vyhľadať lekára neriešiť stav ďalej

 

Ako postupovať pri úrazovom mechanizme?

Zvláštnou kategóriou krvácaní z nosa sú tie, ktoré boli spôsobené úrazovým dejom. V takýchto situáciách je takmer nutné vyhľadať odborníka. Väčšinou sa jedná o priame údery na tvár a nos buď päsťou, cudzím predmetom alebo následkom pádu. Býva prítomné krvácanie z nosa, ktorý je bolestivý hlavne na pohmat, viditeľne zdeformovaný v neprirodzenej polohe následkom zlomeniny nosových kostí. Na zmiernenie bolesti a opuchu možeme použiť aj ľad priložený lokálne na poranené miesto. Krvácanie je ťažko zastaviteľné pre citlivosť boľavého miesta a nespoluprácu raneného. Dôležité je nezanedbať ďalšie doriešenie v zdravotníckom zariadení s nutnosťou RTG snimku prípadne tamponády pri pretrvávajúcej hemorágii.

 

muz-zo-zakrvacanou-hlavou
Sekundárne krvácanie z nosa pri závažných mechanizmoch úrazu

 

Pri silnejších mechanizmoch úrazu ako sú dopravné nehody, pády z výšok (lešenie, strom, schody, budova), do hĺbok (pivnice, studne, bazén) alebo silné nárazy hlavou o tvrdú podložku hrozia závažnejšie poranenia. Náraz mierený kdekoľvek do hlavy a tváre, prevažne však do zadnej časti môže spôsobiť prasknutie lebečnej kosti - v horších prípadoch bázy lebky s krvácaním do mozgového parenchýmu so smrteľnými (fatálnymi) následkami. Takto vážne zranenie je typické výrazným mechanizmom úrazu, silným úderom do hlavy nie do nosa a napriek tomu viditeľným, vonkajším krvácaním z nosa (nie vo všetkých prípadoch). Prítomé spradicky býva aj krvácanie z uší, nerovnako veľké zrenice (mydriáza - zväčšená zrenica na postihnutej strane), rôzne stupne dezorientovanosti až nekontrolovateľná agresivita s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi poruchami vedomia vo veľa prípadoch končiaca smrťou. 

Podstatné je dohliadnuť na raneného v stave jeho zmätenosti, pokiaľ je to možné ponechať ho v polohe v ľahu so zvýšenou hlavou asi o 30° (pri bezvedomí stabilizovaná poloha na boku) aby sme tak zmiernili vplyvom gravitácie krvácanie. Nemenej dôležité je sterilné prekrytie viditeľného vonkajšieho poranenia. Minimalizovanie akéjkoľvek fyzickej námahy je prioritou. Zamedzíme tak zväčšeniu krvácania  aj keď len o málo. Nepodávame tekutiny ani lieky. Takto raneného človeka by sme sa nikdy nemali pokúšať transportovať do nemocnice sami ale mali by sme volať odbornú pomoc.

 

SPRÁVNY POSTUP NESPRÁVNY POSTUP - najväčši chyby
pri vedomí poloha v ľahu s hlavou zvýšenou o 30° pri vedomí stoj, sed, prechádzanie sa
v bezvedomí stabilizovaná poloha na boku v bezvedomí poloha v ľahu so zdvihnutými nohami
minimalizovať fyzickú aktivitu podporovať ho k aktivite
minimalizovať komunikáciu na zistenie stavu vedomia udržiavať nepretržitú komunikáciu
nepodávať tekutiny, jedlo ani lieky ponúknuť lieky a tekutiny hlavne ak sa sťažuje na smäd
prikryť, brániť stratám tepla neprikrývať, obnažiť
sterilne prekryť viditeľné poranenia zranení sa radšej nechytať
volať 155 čo najrýchlejšie transportovať raneného vlastným autom

 

Naposledy aktualizované 07.12.2017

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Lucia Sýkorová

Lucia Sýkorová

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prečo vzniká pásový opar a aká liečba je v boji s ním najefektívnejšia? Prečo vzniká pásový opar a aká liečba je v boji s ním najefektívnejšia?

Narúša komfort pacienta, spôsobuje silnú pálivú bolesť, prejavuje sa škaredými neestetickými pľuzgiermi, dlho sa hojí a môže zanechať nepekné jazvy kdekoľvek na tele. Hovoríme o pásovom...

Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu?

Možno ho vidieť na pere, nose,  nevyhne sa ani oku, genitáliám a zjavuje sa aj na koži. Má rôzne klinické prejavy a formy a sekundárne môže vyvolať infekciu aj iných orgánov a systémov....

Rakovina vaječníkov - ako ju včas rozpoznať? Rakovina vaječníkov - ako ju včas rozpoznať?

Rakovina vaječníkov (cancer ovaries) je závažné nádorové ochorenia postihujúce ženy bez ohľadu na vek. Začiatok ochorenia býva nenápadný. V úvode bezpríznakový (asymptomatický)....

Ako sa prenáša salmonelóza a ako sa voči nej brániť? Ako sa prenáša salmonelóza a ako sa voči nej brániť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najzámejšie infekčné ochorenie...

Štikútka u novorodenca je celkom prirodzená Štikútka u novorodenca je celkom prirodzená

Štikútka (singultus) alebo čkanie je reflexne vyvolaná prudká a rýchla kotrakcia bránice. Je to podráždenie frénického a vágového nervu smerujúce do dýchacieho centra a odtiaľ cez...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.