späť na zoznam článkov

Ako sa prenáša salmonelóza a ako sa voči nej brániť?

Ako sa prenáša salmonelóza a ako sa voči nej brániť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najzámejšie infekčné ochorenie tráviaceho traktu. Zdrojom nákazy je choré zviera a nedostatočne spracované produkty z neho. Vstupnou bránou je zažívací trakt človeka, do ktorého sa nákaza dostáva cez ústa. Nakaziť sa môže ktokoľvek a kedykoľvek. Najrizikovejšie skupiny ľudí sú malé deti a starí ľudia. Medzi najzákladnejšie preventívne opatrenia patrí v prvom rade informovanosť.


Základné delenie salmonel

V súčasnosti ich poznáme viac ako 2300 druhov. Pre človeka sú však patogénne iba druhy Salmonelosis enteritidis, Salmonelosis typhi abdominalis a Salmonelosis parathypi typ A, B a C. Na základe rozdielnosti spôsobu prenosu, prejavov a liečby ich rozdeľujeme do troch základných skupín.

1. Netýfusové salmonelózy

Netýfusové salmonelózy sú ochorenia prenášané zo zvierat na človeka (zoonózy). Inkubačná doba je 6 - 8hodín. Tak ako pri väčšine druhov aj tu sú najrizikovejší novorodenci a starí ľudia s nedostatočne vyvinutým alebo oslabeným imunitným systémom či ochorením črevnej sliznice.

Príznaky - môže prebiehať mať bezpríznakovo alebo len s miernou hnačkou s dočasným vylučovaním baktérie stolicou čím sa stáva zdrojom nákazy. Typickejším obrazom je však prudká hnačka s normálnym hnedým sfarbením v úvode. Neskôr sa sfarbenie mení na zelenkasté až je stolica úplne zelená. Začiatok je sprevádzaný výstupom teplôt až okolo 39 - 40°C. Tie do 48hodín postupne klesajú. Prítomná je aj nevoľnosť, zvracanie a kŕčovité bolesti brucha silnej intenzity. Toto všetko má za následok ťažkú dehydratáciu s rozvratom vnútorného prostredia. Chorý je slabý, malátny, prekolapsový s obrazom celkovej schvátenosti.                                                                                                                                             

Extrémny priebeh ochorenia - ide o ťažké prípady dehydratácie u rizikových jedincov. Tá vyvoláva aj iné príznaky vedúce k šokovému stavu a smrti. Patrí sem napríklad znížená hladina cukru v krvi (hypoglykémia), svalové kŕče v lýtkach z nedostatku minerálov pri strate tekutín, studená spotená koža, modré sfarbenie pier a končekov prstov (akrálna cyanóza), celkové ochabnutie svalstva (hypotónia). Tento stav je sprevádzaný nízkym tlakom krvi, vysokou frekvenciou srdca a zvýšeným počtom dychov. Len veľmi zriedkavo sa pridružia systémové infekcie s postihnutím najrôznejších orgánov a orgánových systémov s prítomnosťou baktérií v krvi (septikémia).

Prenos - prameňom nákazy sú stavovce, ktoré spôsobujú zamorenie dobytka a hydiny. To môže vzniknúť aj výkalmi nakazených hlodavcov a vtákov alebo umelo kontaminovaným krmivom (rybacia a kostná múčka). Nákaza sa ďalej na človeka šíri kontaminovanými potravinami vyrobenými z týchto zvierat ako sú napríklad mäso, vajcia, mlieko, syry, majonézy, nátierky, zmrzlina alebo kontaminovaná voda. Deje sa tak pri ich nedostatočnej tepelnej úprave hlavne v teplých obdobiach.

Liečba - základom je intenzívna rehydratácia (doplnenie stratených tekutín úpornými hnačkami a zvracaním). Dôležitá je aj úprava minerálového metabolizmu, po ktorej sa stav pacienta rapídne zlepšuje. Pri tomto type salmonelovej nákazy sa antibiotiká štandardne neodporúčajú, dokonca predlžujú čas vylučovania baktérie z tráviaceho traktu, ktorého sliznicu zároveň narúšajú. Vhodné sú lieky na báze črevných antiinfektív, ktoré sa používajú pri liečbe hnačky s pravdepodobnou infekčnou príčinou pri porušení mikrobiálnej črevnej mikroflóry alebo adsorbenciá. Vhodné sú Endiaron, Tammex, Smecta, Loperamid a iné.

2. Tyfoidná forma salmonelózy

Tvorí približne 1% všetkých salmonelóz. Vyskytuje sa sekundárne prevažne u ľudí s inou základnou diagnózou ako napríklad ochorenie ciev, cukrovka alebo pri poruche imunity.

Prejavy - v klinickom obraze dominuje silná hnačka zeleného sfarbenia s vysokými horúčkami, nechutenstvom, zvracaním a únavou. Celkový stav nápadne pripomína brušný týfus. Výrazné sú najmä bolesti brucha, ktoré je citlivé na dotyk. Možno nahmatať zväčšenú pečeň (hepatomegália) alebo slezinu (splenomegália), k čomu však dochádza naozaj raritne.

Prenos - je podobný ako pri netýfusovom type, čiže zo zvieraťa na človeka nedostatočne upravenými potravinami. Vyvolávateľom sú najčastejšie typy Salmonelosis cholerae sius, Salmonelosis typhi muriun, Salmonelosis enteritidis, Salmonelosis Dublin a iné.

Liečba - sa výrazne líši od netyfusových salmonelózových nákaz čo sa týka tabliet. Základom je podávanie antibiotickej terapie na základe laboratórne zistenej citlivosti baktérie na konkrétne antibiotiká. Antibiotiká sa berú dlhšie ako prevencia recidívy (návratu) ochorenia. Komplikácie dehydratácie sa snažíme zvrátiť prísunom tekutín a dostatočným doplnením minerálnych látok.

3. Orgánovo lokalizovaná farma salmonelózy

Tieto formy vyvolávajú rôzne systémové infekcie bez predchádzajúcej hnačky. Prejavujú sa na danom orgáne, ktorý je baktériou napadnutý. Z tohto dôvodu pri tomto type pozorujeme najrôznorodejšiu škálu symptomatológie.

Prejavy - sú rôznorodé v závislosti od toho, ktorý orgán je baktériami napadnutý. Zaraďujeme sem banálne infekcie žlčníka a žlčových ciest, zápaly močového systému a obličiek ako zápalová komplikácia salmonelovou infekciou. Zložitejšie sú ochorenia sleziny a pečene. Pri napadnutí pľúcneho tkaniva vzniká zápal pľúc (pneumónia). Závažnejší stav nastáva pri infekcii mozgu mozgových blán s rozvojom meningitídy. Postihnutie mozgových blán je však veľmi vzácne, rovnako tak ako zdroj, ktorým býva had. Salmonelová infekcia výnimočne objavuje aj na srdi a na srdcových chlopniach čo môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu.

Prenos - je možný infikovanou krvou, stolicou, hnisom z vredu (abcesu) ale aj inými telesnými tekutinami s prítomnosťou tejto baktérie.

Liečba - má dva základné piliere. Prvým je pacient a liečba pacienta ako celku. Celková terapia je zameraná na usmrtenie vyvolávajúcej baktérie antibiotikom. Druhý pilier sa sústreďuje na postihnutý orgán a jeho správnu funkciu. Liečba je symptomatologická spojená s tlmením príznakov znepríjemňujúcich pohodu chorého alebo odstránením chorobného útvaru ako je napríklad vred na koži, ktorý pacientovi svojou prítomnosťou pôsobí bolesť.

Ako sa môžme nakaziť baktériou salmonely?

 

dieta zo spinavými rukami
Nedostatočné hygienické návyky

 

Pri každom type salmonelovej nákazy je stručne popísaný prenos ochorenia už vyššie. Tieto typy majú jedného spoločného menovateľa a to zdroj nákazy. Tým sú stavovce medzi ktoré patrí ošípané, hydina, hovädzie, vtáky, plazy ale aj hlodavce. K prenosu dochádza priamym kontaktom s nakazeným zvieraťom. Rizikovú skupinu tvoria hlavne chovatelia a ľudia zaoberajúci sa predajom chovných zvierat. Pri chove ošípaných je dôležité dbať na správnu potravu, celkovú starostlivosť ale aj spôsob ustajnenia zvierat, čo znižuje riziko nakazenia zvierat. To však nevylučuje, že s nimi do styku vie prísť aj ktokoľvek iný.

Pravdepodobnejší kontakt ako so zvieraťom je kontakt s produktami živočíšnej výroby kontaminovanými salmonelou. Sú to výrobky, ktoré bežne kupuje v obchodoch každý z nás. Patria sem mäsové výrobky, vnútornosti a mäsové produkty balené do čriev. Zvýšenú opatrnosť treba mať pri vajciach a výrobkoch z vajec ako sú majonézy, tatárky, krémy, sneh vyšľahaný z bielkov či nedostatočne uvarené vajíčka. Podľa najnovších zistení sa baktéria salmonely nenachádza vo vnútri vajca ako sa doteraz predpokladalo ale práve na jeho škrupine. Pri jej rozbití počas prípravy pokrmu sa dostáva dovnútra a vajíčko sa tak infikuje baktériou salmonely. V neposlednom rade sem patria mlieko a mliečne výrobky ako syry, bryndza, jogurty, nátierky, maslo zmrzlina a iné. Nebezpečné sú aj ostatné sekundárne kontaminované potraviny.

Produkty živočíšnej výroby sú pre človeka nebezpečné v surovom stave, kedy sa baktérie v infikovanej potravine stále nachádzajú. Nebezpečenstvo je vysoké aj  pri nesprávnom uskladňovaní potravín (izbová teplota), čo počet baktérií na povrchu zdvojnásobuje. Tento problém enormne stúpa práve v letných mesiacoch. Salmonela má veľmi dobrú schopnosť sa rýchlo množiť, preto je dôležité túto reprodukciu zastaviť. Je to možné práve pri teplotách nižších ako 10°C. Také sú v chladničkách, mrazničkách či mraziarenskych boxoch.

K ďaľšiemu množeniu dochádza pri nedostatočnej tepelnej úprave pokrmov. Usmrtiť ju môžu nevyhovujúce podmienky. Rozmnožovanie salmonely sa zastavuje už pri teplote nad 45°C. Problémom dnešnej doby sú reštaurácie, fastfoody či mnohé závodné kuchyne, kde sa varí hromadne pre viac ľudí a mnohokrát nevyhovujúce uskladnenia a urýchlená príprava jedál majú za následok práve nakazenie sa touto infekciou.

Aj keď v malej miere no je možný aj prenos z človeka na človeka fekálno-orálnou cestou (stolica-ústa) pri nedostatočnej osobnej hygiene. Najčastejšie sa to stáva v domácnostiach sociálne slabších jedincov s nedostatočnými hygienickými návykmi. Baktéria salmonely je z tela chorého vylučovaná telesnými tekutinami aj stolicou, ktoré sú rovnako tak zdrojom infekcie. Pri nedostatočnom umytí či nemytí si rúk napríklad po vyprázdnení sa zostávajú baktérie na rukách a predmetoch s ktorými teto človek prišiel do kontaktu. Sekundárne pri kontakte týchto predmetov s iným doposiaľ zdravým človekom sa teto môže nakaziť.

Ako sa najlepšie vyhnúť salmonelovej infekcii?

 

dievcatko-si-umyva-ruky-v-umyvadle-cistou-vodou
Správne hygienické návyky

 

  • Minimalizovaním kontaktu s nakazenými zvieratami. Stretnúť sa s nimi môžeme hlavne na dedinách ale aj v rôznych detských parkoch, cirkusoch či zoologických záhradách kde sú ohrozené najmä deti (hladkanie, kŕmenie). Po kontakte so zvieraťom si treba dôkladne umyť ruky a nevkladať ich do úst.
  • Správnym uskladňovaním potravín a čo najkratším časom ponechania jedla mimo chladničky. Čas rozmrazovania by sme mali skrátiť a to buď rozmrazovaním v mikrovlnnej rúre alebo vlažnou a teplou vodouPríprava jedla by mala byť dostatočná časovo aj teplotne. V dnešnej dobe sa verejným stravovacím jednotkám úplne vyhnúť nedá no pokiaľ je to možné preferujte jedlo z vlastnej kuchyne.
  • Správnymi hygienickými návykmi. Základom je pravidelné čistenie rúk, na ktorých sa okrem salmonely nachádzajú aj tisíce iných baktérií.

Naposledy aktualizované 11.12.2017

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Lucia Sýkorová

Lucia Sýkorová

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prečo vzniká pásový opar a aká liečba je v boji s ním najefektívnejšia? Prečo vzniká pásový opar a aká liečba je v boji s ním najefektívnejšia?

Narúša komfort pacienta, spôsobuje silnú pálivú bolesť, prejavuje sa škaredými neestetickými pľuzgiermi, dlho sa hojí a môže zanechať nepekné jazvy kdekoľvek na tele. Hovoríme o pásovom...

Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu? Ako sa čo najefektívnejšie zbaviť oparu?

Možno ho vidieť na pere, nose,  nevyhne sa ani oku, genitáliám a zjavuje sa aj na koži. Má rôzne klinické prejavy a formy a sekundárne môže vyvolať infekciu aj iných orgánov a systémov....

Rakovina vaječníkov - ako ju včas rozpoznať? Rakovina vaječníkov - ako ju včas rozpoznať?

Rakovina vaječníkov (cancer ovaries) je závažné nádorové ochorenia postihujúce ženy bez ohľadu na vek. Začiatok ochorenia býva nenápadný. V úvode bezpríznakový (asymptomatický)....

Krvácanie z nosa, čo všetko sa za ním skrýva? Krvácanie z nosa, čo všetko sa za ním skrýva?

Medzi najčastejšie krvácania, ktoré všetci dobre poznáme patrí krvácanie z nosa (epistaxis). Jeho zdrojom je hlavne veľké krvné zásobenie v prednej časti nosovej priehradky v mieste...

Štikútka u novorodenca je celkom prirodzená Štikútka u novorodenca je celkom prirodzená

Štikútka (singultus) alebo čkanie je reflexne vyvolaná prudká a rýchla kotrakcia bránice. Je to podráždenie frénického a vágového nervu smerujúce do dýchacieho centra a odtiaľ cez...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.